GIẤY TỜ TRONG NƯỚC MỸ

US Passport & Immigration:

Urgent US Passport (US Passport gấp)

$200

– Điền đơn

– Đặt lịch hẹn ở passport agency

Làm passport US lần đầu (DS-11)/renew US Passport (DS-82) & Report lost

$120

– LK chỉ hỗ trợ điền đơn, khách phải tự đi phỏng vấn (new), hoặc tự đi drop-off USPS (renew)

– 8-11 tuần & làm nhanh (+$60) 5-7 tuần 

N400 thi quốc tịch

$130

– Fee Waiver: $20 

N-600 con dưới 18 tuổi theo quốc tịch cha mẹ

$130

I-90 Renew thẻ xanh (10 năm -10 năm)

$100

– Fee Waiver: $20 

I-751 Renew thẻ xanh (2 năm -10 năm)

$120

– Fee Waiver: $20